Zoeken
Sluit dit zoekvak.

KMO Portefeuille

Met trots kunnen we zeggen dat Arcade erkend is als geregistreerd dienstverlener KMO-Portefeuille voor advies met registratienummer DV.A240783.
We lijsten daarom graag op wat wij aanbieden en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidiemaatregel.

KMO-Portefeuille

Wat is de KMO-portefuille?

De KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waarmee je als ondernemer extern advies kan inwinnen met financiële steun. Het doel van de KMO-Portefeuille subsidiemaatregel: de kwaliteit en de werking van je eigen bedrijf te verbeteren. Een kleine onderneming die gebruik maakt van ons advies kan tot 30% steun genieten via de KMO-Portefeuille, een middelgrote onderneming tot 20% steun, beiden met een maximaal steunbedrag t.b.v. 7.500 euro.

Welke dienstverlening komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

Arcade biedt strategisch advies in de vorm van een IT roadmap.

Wie kan gebruik maken van de KMO-portefeuille?

De subsidie kan gebruikt worden door kmo’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Het VLAIO hanteert de Europese kmo-definitie. Daarnaast dient jouw onderneming ook een aanvaardbare rechtsvorm te hebben met een vestiging in Vlaanderen. Niet zeker of je in aanmerking komt? Alle voorwaarden vind je hier.

Hoe vraag je je subsidie aan?

Een aanvraag voor de KMO-Portefeuille kan via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Voor de start van de opleiding of het advies ontvang je van ons alle praktische info die nodig is om vlot de subsidieaanvraag in te dienen. Je kan een steunaanvraag indienen vanaf het moment van ondertekening, ook al is de opdracht nog niet gestart. Belangrijk is dat de aanvraag voor een betaling via de KMO-Portefeuille steeds ten laatste 14 kalenderdagen na de startdatum van de samenwerking voor het leveren van de diensten uitgevoerd moet worden.

De te volgen stappen zijn:

  1. Je ondertekent een overeenkomst/offerte voor advies bij Arcade BV. 
  2. Je krijgt van ons uw factuur.
  3. Je meldt je aan als ondernemer via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen.
  4. Je zoekt bij de geregistreerde dienstverleners naar Arcade BV, DV.AXXXXXX en je vult bij dienst: ‘advies’ in, bij ‘Naam van de dienstverlening: ‘….’.
  5. Je dient daar de aanvraag voor 30% subsidiëring in (op basis van het nettobedrag).
  6. We krijgen een mail over uw aanvraag, waarna we die kunnen bevestigen.
  7. Jij stort jouw bijdrage (=70%) in de KMO-portefeuille en de btw op het totaalbedrag breng je in orde door dit rechtstreeks over te schrijven op rekeningnummer KBC IBAN: BE36 7380 3273 3781, op naam van Arcade BV.
  8. Jij bevestigt de betaling in de kmo-portefeuille: anders wordt het bedrag niet doorgestort.
  9. Je geeft ons een review.

Hoe aanvragen KMO portefeuille? Het stappenplan:

Vragen hierover?