Verandering en organisatorische bereidheid

Bereid de organisatie voor op de oplossing

Ongeacht de positieve bedoelingen, kan verandering moeilijk en lastig zijn. Toch, hoe beter voorbereid en gemonitord, hoe lager het risico op mislukking en weerstand en hoe hoger uw organisatie en medewerkers zullen komen tot duurzame adoptie en projectsucces. Naast processen en tools zijn mensen essentieel voor een succesvol digitaal transformatietraject. Dit betekent dat veranderingsmanagement een sleutelelement is binnen uw digitale strategie. Change and Organizational Readiness stelt organisaties in staat om beter in staat te zijn om significante veranderingen te initiëren en te ondersteunen.

Wat is change management?

Veranderingen zijn noodzakelijk en voortdurend aanwezig in een organisatie. Terwijl projectmanagement meer gaat over het inkaderen van de technische aspecten van een veranderingsproces (budgetbeheer, scope- en tijdsbewaking, risicomanagement, etc.). In het verleden werd minder aandacht besteed aan de impact die al deze veranderingen hebben op de medewerkers.

Change management zal zich meer richten op de menselijke aspecten van verandering. Het biedt organisaties de mogelijkheid om medewerkers op een gestructureerde manier te ondersteunen tijdens de vele veranderingsprocessen die zij doormaken.

Meer aandacht voor de menselijke kant van projecten zorgt ervoor dat de gewenste eindsituatie beter wordt begrepen en ondersteund. Dit vergroot de kans op succes van projecten en het bereiken van de doelen. Met andere woorden, een grotere kans op een hoge ROI.

Waarom change management?

Organisaties zijn voortdurend onderhevig aan tal van veranderingen. Denk maar aan nieuwe doelstellingen die worden bepaald, fusies tussen 2 bedrijven, nieuwe werknemers binnen het bedrijf of mensen die vertrekken, de implementatie van een nieuw softwarepakket.

Maar ook externe factoren creëren de behoefte aan verandering. De veranderende eisen en verwachtingen van klanten, hogere kwaliteitsnormen, een veranderend politiek klimaat en een multiculturele samenleving zijn er slechts enkele van.

Veranderingen komen ook steeds sneller en zijn complexer. Grote projecten van meer dan een jaar worden niet langer gemanaged volgens een traditioneel ‘Waterfall’ systeem, waarbij analyse, ontwerp en ontwikkeling elkaar keurig opvolgen. Change management biedt organisaties de mogelijkheid om deze uitdagingen aan te gaan op een flexibele en toch voldoende gerichte manier.

Net zoals het voor een kapitein moeilijk is zijn ogen te sluiten voor een naderende storm, is het voor een ondernemer belangrijk aandacht te besteden aan deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de organisatie en de werknemers. Anders bestaat het gevaar dat de beoogde doelen niet worden bereikt.

Change Management

ROI

Het succes van veel initiatieven en projecten binnen organisaties is sterk afhankelijk van de mate waarin de mensen binnen die organisatie de nieuwe processen, structuren en werkmethoden accepteren en gebruiken. Als de nieuwe processen en hulpmiddelen niet of onjuist worden gebruikt, zullen de beoogde resultaten ook uitblijven. Daarom is veranderings- en organisatiebereidheid een belangrijke factor voor de Return on Investment.

Sonical Studio

Wist u dat er steeds meer weerstand is om klassieke opleidingen te volgen en dat bovendien zowat 70% van de opgedane kennis na enkele dagen alweer verloren gaat? Sounds like a waste of money and time…

meeting

Ontdek hoe onze klanten zich stap voor stap inwerkten in hun nieuwe werkomgeving met behulp van Knowledge as a service, KaaS. 

Wilt u meer weten over onze aanpak?