Geautomatiseerd projectbeheersysteem

Toekomstbestendige oplossingen

Liantis ondersteunt 200.000 zelfstandige ondernemers en 65.000 werkgevers in ons land. Zij vinden in Arcade een vertrouwenspartner die hen op elk moment van hun ondernemerscarrière de gepaste oplossing biedt. Van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van HR- en welzijnsbeleid, over de bescherming tegen risico’s tot het pensioen. Liantis biedt een one-stop-shop waar u alle vereiste formaliteiten vlot geregeld krijgt.

"De samenwerking tussen Arcade Business Consultancy en Liantis verloopt al enkele jaren zeer vlot. Wanneer wij vragen hebben over het gebruik van SharePoint, is Arcade hands-on en snel in het beantwoorden van al onze vragen. We kunnen vanuit elke Liantis locatie online werken met een vaste lay-out en structuur voor al onze projecten."

Uitdagingen en oplossingen

Eerste uitdaging

Aangezien Liantis meer dan 1.700 werknemers heeft, lopen er veel projecten tegelijk met vaak tientallen belanghebbenden, zowel intern als extern. Dit genereert enorme hoeveelheden gevoelige data die we uit het oog dreigden te verliezen.

Verspreiding van projecten

Door een slimme combinatie van out-of-the-box functionaliteit van Office 365 en SharePoint Online kan Liantis nu vlot de data- en documentstromen van meer dan 60 actieve projecten beheren. Alle documenten worden opgeslagen in een centraal online platform dat vanaf elke locatie toegankelijk is, of de belanghebbenden nu extern zijn of niet. Hun toegangsrechten worden automatisch beheerd zodat er geen gevoelige gegevens in verkeerde handen terechtkomen.

 

Tweede uitdaging

Alle projecten moesten een uniforme look and feel en aanpak hebben, zodat nieuwe en bestaande medewerkers meteen hun weg vinden in het systeem.
Bovendien moet een goed georganiseerde PMO-tool de administratieve last verminderen en tijd en focus vrijmaken om daadwerkelijk projectwaarde te creëren.

 

Uniformiteit en administratieve lasten

Dankzij gestandaardiseerde sjablonen en geautomatiseerde projectgeneratie worden alle Liantis-projecten op dezelfde manier gecreëerd en volgen ze dezelfde projecttrechter, van projectvoorstel tot projectafsluiting, met een minimum aan administratief onderhoud. Dit creëert een volwaardig virtueel Project Management Office (PMO).

Derde uitdaging

Naarmate het bedrijf groeide, werd het steeds moeilijker om in controle te blijven en een overzicht te houden van alle projecten en hun voortgang. Liantis was op zoek naar een toekomstbestendige project management tool waarmee alle KPI’s voor, tijdens en na een project bijgehouden konden worden. Vanuit een management perspectief worden het totale budget en de timing bewaakt om de strategische doelen van het bedrijf te volgen.

 

Projectrapportage en zakelijk inzicht

Uniforme gegevens hebben als bijkomend voordeel dat ze rapporteerbaar zijn, wat aansluit bij de strategische noden van de onderneming.
Arcade implementeerde een centraal Data Warehouse (DWH) in combinatie met de Power BI rapporteringstool die enerzijds toelaat om alle projecten op te splitsen in gedetailleerde rapporten, maar anderzijds ook een overkoepelend budget- en timingoverzicht biedt aan het management.

Viere uitdaging

Liantis heeft zich voortdurend ontwikkeld en streeft ernaar dat ook in de toekomst te doen, dus elke technologie die wordt geïntroduceerd moet hetzelfde doen. Wanneer een besluit tot bedrijfsverandering wordt genomen, moet de oplossing snel worden uitgerold om de gebruikersacceptatie te maximaliseren. De nieuwe technologie die geen zakelijk nut heeft, is dood bij aankomst.

 

Toekomstbestendige oplossingen

Het zit in het DNA van Arcade om toekomstgerichte technologische oplossingen te implementeren die schaalbaar zijn naargelang de noden van de onderneming op een bepaald moment. Liantis vindt in Arcade een betrouwbare partner die snel en grondig kan handelen. Eens een oplossing geïmplementeerd is, maakt Arcade gebruik van zijn “Train de Trainer” concept so the technology gets traction from within the company. During these sessions, we explain how technology is used, but also why.

Wilt u meer weten over Sonical?